Individuální koučink

V osobním koučinku jde především o váš každodenní život, o vaši rovnováhu, vnitřní stabilitu a jistou. Nelze od sebe oddělit soukromý, pracovní a veřejný život – neustále se prolínají.

Začneme-li něco měnit v jakékoli oblasti našeho života, výrazně to ovlivní i naše další životní oblasti. Proto je dobré zůstávat „autentický, být sám sebou“ v každé životní oblasti nebo sociální roli, vyhneme se tak mnoha vnitřním konfliktům. Nejefektivnější metodou vašeho trvalého rozvoje může být koučink, který posílí vaše vlastnosti a naučí vás lépe zvládat náročná období, stres a dlouhodobou zátěž. Pomůže vám najít nové zdroje (energii, nápady,..), skloubit rodinu a práci v rámci vašich možností. Radovat se z práce a života (životní optimismus), posílit sebeovládání a sebedůvěru, být více otevřenější…

Provázím klienta tak, aby při koučovacím rozhovoru aktivně pracoval, hledal zdroje sám v sobě. Dosahuje tím vnitřní motivace a má to pro něj osobní smysl, je v souladu sám se sebou.