Koučink

„Kdybyste předem věděli, že dosáhnete úspěchu, čemu byste se věnovali?“  

                                                                     Stephen Shapiro

Koučink je efektivní nástroj k řízení změny, k uvědomění si vlastních předpokladů, zvyšuje sebevědomí, posiluje odolnost proti zátěži a stresu. Během koučování reflektujete svůj proces myšlení, stanovíte si reálné cíle a priority, pružně reagujete na změny…

Koučování

Koučink je rovnocenný rozhovor mezi koučem a koučovaným (klientem). Jde o specifický komunikační proces, kdy kouč pokládá otázky, které by si sám koučovaný nepoložil. To vede u koučovaného k zamyšlení nad svými možnostmi, podporuje jeho kreativitu, otevírá jiné způsoby řešení, které směřují k danému cíli. Současně koučovaný přebírá odpovědnost za svá rozhodnutí.

Koučink je postaven na pravidelné spolupráci, aby se „nové“ ukotvilo v každodenním životě. 

Při koučovacím rozhovoru provázím klienta tak, aby aktivně pracoval, hledal zdroje sám v sobě. Dosahuje tím vnitřní motivace a má to pro něj osobní smysl, je v souladu sám se sebou.