Pro firmy

Koučink se stává nejefektivnějším nástrojem vedení lidí. Patří k nedirektivnímu způsobu řízení (vedení) lidí.

Umožňuje zaměstnancům plně rozvinout svůj potenciál, poskytuje jim vysokou míru autonomie a osobní zodpovědnosti při plnění daných úkolů. 
Zaměstnanci jsou sami schopni najít účinné strategie k dosažení cílů. Reagovat na zpětnou vazbu, odbourat strach a nejistotu. Pružně reagovat na změnu. 
Zvýší se jich výkonnost, odolnost proti stresu a efektivněji využijí čas.

Ve firmách lze doporučit dva způsoby koučinku: 
individuální koučink (u jednotlivých zaměstnanců ) a týmový koučink(viz. týmový koučink)

Jako kouč provázím klienta tak, aby při koučovacím rozhovoru aktivně pracoval, hledal zdroje sám v sobě. Celostně orientovaný výkonnostní koučink mi umožňuje pracovat s jedincem ve všech jeho komunikačních systémech (vizuální, auditivní, kinestetický) při stanovení cílů, ujasnění současné situace-reality, možnostech řešení a následné volby.

Pomáhám uvolnit a naplno využít jeho potenciál jak v osobním, tak v profesním růstu. Klient je schopen maximalizovat svůj výkon, stanovit si reálné cíle, pracovat se zpětnou vazbou, se stresem a především si posílí odpovědnost za svá rozhodnutí, zlepší vnímání reality, věří ve své schopnosti. Dosahuje tím vnitřní motivace a má to pro něj osobní smysl.


Koučování probíhá v souladu s klíčovými profesionálními kompetencemi kouče podle ICF a Etického kodex ICF; dodržuje obecné zásady profesionálního chování; soukromí a důvěrnost.