Nabídka

MENTORING – FORMA KOLEGIÁLNÍ PODPORY

Mentoring představuje účinný nástroj pro rozvoj firmy „zevnitř“. Jeho základem je rovnocenný vztah mezi dvěma dospělými (mentorem a menteem). Kolegiální podpora formou mentoringu pomůže udržet stabilní pracovní kolektiv, navodí klidné a bezpečné prostředí pro nové i stálé pracovníky. Posílí vzájemné vztahy mezi kolegy, což se pozitivně odrazí na celkovém klima pracoviště.

Během semináře se seznámíme s procesem mentoringu, s jeho možnostmi využití ve firemním prostředí. Prakticky si vyzkoušíme vedení mentorského rozhovoru v obou rolích. Zaměříme se na to, jak dát prostor menteemu pro jeho profesní i osobnostní rozvoj, a být jen jeho průvodci.

KOMUNIKACE JE HRA

Seminář je zaměřen na rozvoj a prohloubení komunikativních dovedností. Zjistíme, co ovlivňuje přenos našeho sdělení, jaké signály vysíláme svému okolí. Kdy použít určitý způsob řešení konfliktů a co dělat, pokud neprobíhá efektivní komunikace. K podpoře sebedůvěry a k řešení konfliktů v pracovním i soukromém životě napomáhá také asertivní chování, tedy znalost asertivních práv, odpovědnosti a technik. I na ty se během semináře zaměříme. Vše je doplněno aktivitami pro vyzkoušení v praxi.

„Pokud chceme s ostatními úspěšně komunikovat, musíme si uvědomit, že každý se dívá na svět jinýma očima. Když si toto uvědomíme, komunikace s ostatními nám půjde snáze.“ Anthony Robbins

SEBEREFLEXE, SEBEPOZNÁNÍ

Pochopení sebe sama a zlepšení sebepojetí vede k větší sebejistotě v jednání a komunikaci v běžném i pracovním životě. Je to jedna z možností, jak předcházet syndromu vyhoření. Profesní sebereflexe zabraňuje stereotypní práci, odhaluje další možnosti a potenciál pracovníka, zkvalitňuje přístup k ostatním. Když budeme znát sami sebe, snadněji pak povedeme druhé (rozvoj dovednosti pro práci s lidmi).

Semináři propojíme s jógou – jemné protažení u pracovního stolu, vyzkoušíme jednoduché techniky na zmírnění úzkosti a nervozity. Společně se na chvilku zastavíme a pomocí relaxace, meditace, dechových technik nebo techniky všímavosti zklidníme celé tělo a mysl.

Seminář bude probíhat prostřednictvím prožitku a vzájemného sdílení, se zaměřením na proces, ne na konkrétní výsledek.