Týmový koučink

Tým je vytvořená skupina, která sdílí společný cíl. Týmovost je především pocit sounáležitosti. Z toho vyplývá, že mezi jednotlivými členy v týmu dochází k vzájemné závislosti a velmi úzké interakci tváří v tvář. Jednotliví členové jsou často pod tlakem, jelikož podřizují své potřeby potřebám týmu.

Od týmu se očekává dosažení synergického efektu (1+1=3). Tedy dosažení schody všech členů, jasnost v kompetencích, sdílení, vzájemná pomoc a odpovědnosti k týmu. Výkonnost týmu je závislá na schopnostech a dovednostech jednotlivců, to může vést k selhání typu – vyostření konfliktů, nedostatečná komunikace, nenaslouchání, převaha dominantních členů…

Efektivním nástrojem pro dokončení společného cíle, projektu, dosažení změny je týmový koučink. Výsledkově orientovaný koučink mi umožňuje efektivně pracovat s týmem ve všech oblastech – dosažení cíle, v oblasti procesů (vše co se děje ve skupině-komunikace, zpětná vazba…) a s jednotlivci (s jeho motivací, uplatněním).

Výhody koučování týmu:

  • nastavení bezpečného prostředí
  • šetří čas-práce v jednu chvíli s více lidmi
  • práce se skupinovou dynamikou
  • uvolnění napětí mezi členy
  • neobvyklé řešení, konfrontace
  • prostor k uplatnění, osobní motivace
  • více nápadů-rychlá zpětná vazba
  • účastníci mohou aktivně vstupovat
  • záznamy se zapisují na flipchart, mají posloupnost
  • je možné se k nim kdykoli vracet

Koučování probíhá v souladu s klíčovými profesionálními kompetencemi kouče podle ICF a Etického kodex ICF; dodržuje obecné zásady profesionálního chování; soukromí a důvěrnost.