Možnost volby

Podaří-li se vám otevřít svou mysl vůči příležitostem, vidět překážky z jiného úhlu pohledu, najít své zdroje i schopnosti, získáte možnost volby.

Ta vede ke svobodě v rozhodování a k odpovědnosti za naše rozhodnutí. Ale možnost vlastní volby nám především dovoluje žít podle svých představ.

Vnitřní bariéry – Proč se bráníme změnám?

Nejčastěji nás brzdí strach ze ztráty nebo z ohrožení našich životních jistot, strach ze selhání a z neúspěchu… Proto je zavádění změn velmi náročné. Důležitý faktor hraje lidská psychika, která potřebuje čas na začlenění změny do našeho každodenního života. Překonání vnitřních bariér je mnohem těžší než překonání vnějších bariér.

Změna – je možná?

Změna v našem životě probíhá neustále, žádný den není stejný jako ten včerejší, vždy se něco změní. Vývoj nelze zastavit. Změna znamená pohyb a nutnost přizpůsobit se novým podmínkám. Na některé změny se nemůžeme připravit, příkladem mohou být povodně nebo jiné přírodní katastrofy. Některé změny probíhají bez naší účasti, stejně jako lidský vývoj. Na některé změny se naopak připravit lze, například na změnu povolání, stěhování do jiné země apod.

Každé změna znamená dostat se z bodu A do bodu B a je potřeba najít účinné strategie, kterými lze bodu B dosáhnout. Efektivním průvodcem na této cestě se může stát právě kouč.