“Kdybyste předem věděli, že dosáhnete úspěchu, čemu byste se věnovali?”

Stephen Shapiro

Během osobního koučinku se budeme zabývat vaším každodenním životem, všemi jeho aspekty, které se neustále prolínají.
Pomůžu vám najít rovnováhu, vnitřní stabilitu a jistotu. 

Začneme-li něco měnit v jakékoli oblasti našeho života, výrazně to ovlivní i naše další životní oblasti.

Proto je dobré zůstávat „autentický, být sám sebou“ v každé životní oblasti nebo sociální roli, vyhneme se tak mnoha vnitřním konfliktům. Nejefektivnější metodou vašeho trvalého rozvoje může být koučink, který posílí vaše vlastnosti a naučí vás lépe zvládat náročná období, stres a dlouhodobou zátěž. Pomůže vám najít nové zdroje, skloubit rodinu a práci v rámci vašich možností. Radovat se z práce a života, posílit sebeovládání
a sebedůvěru, být více otevřenější.

Koučink je:

  • efektivní nástroj k řízení změny
  • slouží k uvědomění si vlastních předpokladů
  • zvyšuje sebevědomí
  • posiluje odolnost vůči zátěži a stresu

Během koučinku:

  • povedeme rovnocenný hovor
  • budeme reflektovat váš proces myšlení
  • stanovíte si reálné cíle a priority
  • budeme otevírat nové možnosti

Při koučovacím rozhovoru provázím klienta tak, aby aktivně pracoval a hledal zdroje sám v sobě.
Dosahuje tím vnitřní motivace, vidí v práci osobní smysl a je
v souladu sám se sebou.

Současně koučovaný přebírá odpovědnost za svá rozhodnutíKoučink je postaven na pravidelné spolupráci, aby se „nové“ ukotvilo v každodenním životě.