Koučink má ve vzdělávání a výchově velké uplatnění, dává možnost zavést do vzdělávací praxe inovativní způsoby práce. 

Proč koučink ve škole?

Je to jedna z nejefektivnějších metod, jak přispět k rozvoji jednotlivců (žáků, studentů a pedagogických pracovníků)
i k rozvoji celé školy. Napomáhá zvyšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání.

Koučink přináší především změnu v myšlení a v postojích, umožňuje hledání vlastní cesty, nové pohledy a přístupy. Pedagogičtí pracovníci a žáci jsou schopni reflektovat své vlastní myšlení a chování, následně si mohou stanovit reálné cíle, pružně reagovat na změny.

Ve škole lze uplatnit individuální koučink 
nebo týmový koučink, ve třech oblastech vzdělávání.

V rámci celé školy:

 • pro rozvoj školy
 • při zavádění změn uvnitř školy
 • efektivnost pedagogického sboru – týmovost, hodnocení
 • řízení kvality
 • pro evaluaci ŠVP
 • výchovní poradci

U pedagogů:

 • profesní a osobní rozvoj
 • práce s emocemi
 • sebepoznání, sebereflexe, sebekoučink
 • odolnost proti stresu a zátěži
 • způsob myšlení, práce se zpětnou vazbou
 • důvěra ve vlastní schopnosti
 • využití koučovacího přístupu ve výuce

Při práci se žáky a studenty (koučovací přístup je efektivní pouze s vyzrálejšími žáky)

 • žákovský parlament
 • výběr povolání
 • volba vysoké školy
 • příprava k přijímacímu řízení, k maturitě