Koučink se stává nejefektivnějším nástrojem vedení lidí. Umožňuje zaměstnancům plně rozvinout jejich potenciál, poskytuje jim vysokou míru autonomie a osobní zodpovědnosti.

Díky koučinku, zaměstanci:

 • jsou sami schopni najít účinné strategie k dosažení cílů
 • dokáží reagovat na zpětnou vazbu
 • odbourávají strach a nejistotu
 • pružně reagují na změnu
 • zvyšuje se jejich výkonnost a efektivita práce
 • jsou odolnější vůči stresu
 • dokážou využít svůj plný potenciál

Jako kouč provázím klienta tak, aby při koučovacím rozhovoru aktivně pracoval a hledal zdroje sám v sobě.

Celostně orientovaný výkonnostní koučink mi umožňuje pracovat s jedincem ve všech jeho komunikačních systémech (vizuální, auditivní, kinestetický) při stanovení cílů, ujasnění současné situace-reality, možnostech řešení a následné volby.

Ve firmách lze doporučit individuální koučink pro jednotlivé zaměstnance
nebo týmový koučink.

Týmový koučink je efektivním nástrojem pro dokončení společného cíle, projektu nebo dosažení změny.

Výsledkově orientovaný koučink umožňuje efektivně pracovat s týmem ve všech oblastech – dosažení cíle, v oblasti procesů (vše, co se děje uvnitř skupiny  komunikace, zpětná vazba) a s jednotlivci (s jeho motivací, uplatněním).

Výhody koučování v týmu:

 • nastavení bezpečného prostředí
 • šetří čas – práce v jednu chvíli s více lidmi
 • práce se skupinovou dynamikou
 • uvolnění napětí mezi členy
 • neobvyklé řešení, konfrontace
 • prostor k uplatnění, osobní motivace
 • více nápadů – rychlá zpětná vazba
 • účastníci mohou aktivně vstupovat
 • záznamy se zapisují na flipchart, mají posloupnost a je možné se k nim vracet

Koučování probíhá v souladu s klíčovými profesionálními kompetencemi kouče podle ICF a Etického kodex ICF; dodržuje obecné zásady profesionálního chování; soukromí a důvěrnost.