kouč Monika Pliešovská

Kdo jsem?

Jmenuji se Monika Pliešovská, jsem kreativní, vnímavá, profesionální koučka a lektorka.

Při individuálním koučinku pomáhám svým klientům rozplétat životní situace a nacházet vnitřní stabilitu a jistotu. Koučink je pro mne tvůrčí a inspirativní proces, který probíhá na partnerské úrovni. Umožňuje mi pracovat s jedincem v jeho celistvosti.

Jako koučka a lektorka pracuji také s firmami a školami.

Poslechněte si mě v podcastu Na rande.

Nabídky a služby

Pro jednotlivce

Individuální koučink nabízí prostor pro zamyšlení se, podporu kreativity a nalézání jiných způsobů řešení, které směřují k danému cíli. Společně pracujeme na vnitřní motivaci a bytí v souladu sám se sebou.

Pro firmy

Koučink se stává nejefektivnějším nástrojem vedení lidí. Umožňuje zaměstnancům plně rozvinout svůj potenciál, poskytuje jim vysokou míru autonomie a osobní zodpovědnosti při plnění daných úkolů.

Pro školy

Koučink má ve vzdělávání a výchově velké uplatnění. Je to jedna z nejefektivnějších metod, jak přispět k rozvoji jednotlivců (žáků, studentů a pedagogických pracovníků) i k rozvoji celé školy.

Co říkají moji klienti

Dlouhodobě vím, že jedinou pomocí z životních problémů je změna myšlení. Sezení mi hodně pomohla ujasnit si a urovnat myšlenky a pomocí prožitků, do kterých jsem se s Moničinou pomocí dostala poznat, že se změnou pohledu na běžné životní situace se  lépe a jednodušeji žije. Povedlo se mi i opakováním částečně změnit své postoje. Jsem na začátku, je přede mnou ještě dost práce, ale hlavně už vím, že je změna možná.

Petra Míková manažer prodejny Billa, Pelhřimov

<< Prev
Next >>

ONLINE
Rozvojové semináře

Proč koučink?

Možnost volby

Podaří-li se vám otevřít svou mysl vůči příležitostem, vidět překážky z jiného úhlu pohledu, najít své zdroje i schopnosti, získáte možnost volby. Ta vede ke svobodě v rozhodování a k odpovědnosti za naše rozhodnutí.
Ale možnost vlastní volby nám především dovoluje žít podle svých představ.

Proč se bráníme změnám?

Nejčastěji nás brzdí strach ze ztráty nebo z ohrožení našich životních jistot, strach ze selhání a z neúspěchu… Proto je zavádění změn velmi náročné. Důležitý faktor hraje lidská psychika, která potřebuje čas na začlenění změny do našeho každodenního života.
Překonání vnitřních bariér je mnohem těžší než překonání vnějších bariér. 

Změna – je možná?

Změna v našem životě probíhá neustále, žádný den není stejný jako ten včerejší, vždy se něco změní. Vývoj nelze zastavit. Změna znamená pohyb a nutnost přizpůsobit se novým podmínkám. Na některé změny se nemůžeme připravit, příkladem mohou být povodně nebo jiné přírodní katastrofy. Některé změny probíhají bez naší účasti, stejně jako lidský vývoj. Na některé změny se naopak připravit lze, například na změnu povolání, stěhování do jiné země apod.

Každé změna znamená dostat se z bodu A do bodu B a je potřeba najít účinné strategie, kterými lze bodu B dosáhnout. Efektivním průvodcem na této cestě se může stát právě kouč.