“Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil.”

Gail Sheehy

Syndrom vyhoření I.

délka: 60 min

Každodenní kontakt s lidmi může být někdy vyčerpávající a my máme pocit, že trpíme syndromem vyhoření. Během webináře si povíme, co se skrývá pod pojmem syndrom vyhoření, jaký má průběh a jak mu předejít. A jak na tom vlastně s pracovním nasazení jsme. 

Syndrom vyhoření II. – mentální hygienické techniky

délka: 60 min

Pochopení sama sebe a zlepšení sebepojetí pomocí sebereflexe vede k větší životní jistotě a spokojenosti. Sebereflexe zabraňuje stereotypu a odhaluje další možnosti v nás. Během webináře na sebe pohlédneme z jiného životního úhlu pomocí mentálně hygienických technik. A vyzkoušíme si i jednoduché techniky na zmírnění úzkosti a nervozity.  

Webinář navazuje na webinář Syndrom vyhoření I, ale nemusí mu nutně předcházet. 

Emoce v našem životě

délka: 60 min

Emoce jsou součástí naší osobnosti a našeho každodenního života. Hrají v našem životě důležitou roli, poskytují nám informace a zaměřují naši pozornost. Jsou úzce spjaté s naším tělem.  

Je tedy pro nás důležité mít v rovnováze tělo, mysl a emoce. Během webináře si společně projdeme EQ a emoce. Seznámíme se s jednoduchými technikami, které nám umožní pracovat sami se sebou. 

Komunikace je hra

Seminář je zaměřen na rozvoj a prohloubení komunikativních dovedností. Zjistíme, co ovlivňuje přenos našeho sdělení, jaké signály vysíláme svému okolí. Kdy použít určitý způsob řešení konfliktů a co dělat, pokud neprobíhá efektivní komunikace. K podpoře sebedůvěry a k řešení konfliktů v pracovním i soukromém životě napomáhá také asertivní chování, tedy znalost asertivních práv, odpovědnosti a technik. I na ty se během semináře zaměříme. Vše je doplněno aktivitami pro vyzkoušení v praxi.

„Pokud chceme s ostatními úspěšně komunikovat, musíme si uvědomit, že každý se dívá na svět jinýma očima. Když si toto uvědomíme, komunikace s ostatními nám půjde snáze.“ Anthony Robbins

Sebereflexe a sebepoznání

Pochopení sebe sama a zlepšení sebepojetí vede k větší sebejistotě v jednání a komunikaci v běžném i pracovním životě. Je to jedna z možností, jak předcházet syndromu vyhoření. Profesní sebereflexe zabraňuje stereotypní práci, odhaluje další možnosti a potenciál pracovníka, zkvalitňuje přístup k ostatním. Když budeme znát sami sebe, snadněji pak povedeme druhé (rozvoj dovednosti pro práci s lidmi).

Semináři propojíme s jógou pod vedením zkušené lektorky Nely Pliešovské. Čeká nás jemné protažení u pracovního stolu, vyzkoušíme jednoduché techniky na zmírnění úzkosti a nervozity. Společně se na chvilku zastavíme a pomocí relaxace, meditace, dechových technik nebo techniky všímavosti zklidníme celé tělo a mysl.

Seminář bude probíhat prostřednictvím prožitku a vzájemného sdílení, se zaměřením na proces, ne na konkrétní výsledek.

Mentoring – forma kolegiální podpory

Mentoring představuje účinný nástroj pro rozvoj firmy „zevnitř“. Jeho základem je rovnocenný vztah mezi dvěma dospělými (mentorem a menteem). Kolegiální podpora formou mentoringu pomůže udržet stabilní pracovní kolektiv, navodí klidné a bezpečné prostředí pro nové i stálé pracovníky. Posílí vzájemné vztahy mezi kolegy, což se pozitivně odrazí na celkovém klima pracoviště.

Během semináře se seznámíme s procesem mentoringu, s jeho možnostmi využití ve firemním prostředí. Prakticky si vyzkoušíme vedení mentorského rozhovoru v obou rolích. Zaměříme se na to, jak dát prostor menteemu pro jeho profesní i osobnostní rozvoj, a být jen jeho průvodci..